De provincie Flevoland verstrekt een opdracht voor het stimuleren van internationaal ondernemerschap aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, Horizon. Flevoland trekt hiervoor  € 598.655 uit. Ook is € 300.000 gereserveerd voor de uitbreiding van de voucherregeling Ondernemerschap Flevoland voor internationaal ondernemerschap.

In het Economisch programma beschrijft de Provincie Flevoland de ambitie om de internationale bedrijvigheid door het Flevolandse bedrijfsleven te stimuleren. Bedrijven die internationaal actief zijn, innoveren meer en zijn minder gevoelig voor conjunctuur schommelingen en economische crises. De provincie richt zich daarbij vooral op scale-ups; bedrijven met een stabiele basis en de potentie en ambitie om te groeien. Internationalisering is daarmee één van de vier groeistrategieën om de economie in Flevoland zowel te laten groeien als sterker te maken.

Onderzoeken tonen aan dat bijna alle snelgroeiende bedrijven internationaal actief zijn. Buitenlandse markten zijn daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor snelle expansie. De actieve inzet op internationaal ondernemerschap betaalt zich zeker terug in regionale groei!, legt gedeputeerde Jan-Nico Appelman uit.

Exporterend Flevoland krijgt boost van Horizon
Aan de hand van een uitvoeringsprogramma zal Horizon de Flevolandse ondernemers met internationale ambities, stimuleren en begeleiden. Horizon gaat samen met de netwerken en verbindingen die het ecosysteem voor de ondernemer in Flevoland vormen, aan de slag om kansen te identificeren en om te zetten in commerciële activiteiten. Individuele ondernemers ondersteunt Horizon met toegang tot wereldwijde netwerken en informatie die er toe doet. Of een bedrijf al veel ervaring heeft of voor het eerst nadenkt over de kansen in het buitenland, Horizon helpt bedrijven verder.

Marco Smit, directeur Horizon is blij met deze opdracht: Met dit steuntje in de rug kunnen we meer Flevolandse producten verkopen over de grens. Meer afzetmarkten betekent minder risico en uiteindelijk meer sales, dus meer boterhammen.

Terug