We leven in een tijd die in de geschiedenis een cesuur wordt genoemd: een breuk of scheiding tussen periodes. De cesuur van de jaren ’60 van de vorige eeuw was het begin van een periode van sociaaleconomische en infrastructurele groei gebaseerd op een overvloed aan productiemiddelen. De cesuur van het huidige decennium vormt een omslag naar een economie die gebaseerd is op verduurzaming en een toenemende schaarste van energie, grondstoffen, talent en ruimte.

Hoewel in Flevoland deze schaarste nog niet zo groot is als bijvoorbeeld in de Randstad, zullen ook wij scherpere keuzes moeten maken waar we onze beperkte capaciteit en middelen op in zetten. Dat geldt zowel voor de provincie en onze omgeving, als voor de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Daarom zullen we op een andere manier impact moeten realiseren op onze regionale economie. Minder gericht op banen en geld en met een sterke focus op impact en transities. Dit is een andere benadering van regionale economische stimulering gebaseerd op ecosysteemontwikkeling. Deze nieuwe visie voeren we uit in nauwe samenwerking met de andere acht regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Wij zien in Flevoland drie grote maatschappelijke transities waar ondernemers een belangrijke -of misschien wel: de belangrijkste- rol in spelen. De energietransitie, de grondstoffentransitie en de voedseltransitie. Hierin zit een enorme kans. Ondernemers in Flevoland staan met hun poten in de klei, maar ze hebben tegelijk de blik over de dijk. De wereld verandert in rap tempo. Voor ondernemers betekent dit constant alert zijn op snel veranderende marktomstandigheden en nieuwe verdienmodellen. Als we het slim doen, leveren we in Flevoland oplossingen die bijdragen aan een betere wereld (welzijn) én we verdienen er een goede boterham mee, waardoor onze welvaart ook kan toenemen.

Innoveren, internationaliseren en investeren zijn op zich al zeer risicovol. Als een ondernemer dit doet om een bijdrage te leveren aan een van de grote maatschappelijke transities dan komen daar nog eens extra onzekerheden bij. Immers, niemand weet precies wat de impact gaat zijn van deze ontwikkelingen op de economie. Horizon is er om ondernemers te helpen deze risico’s te minimaliseren en de noodzakelijke stappen succesvol te nemen.

Met ons meerjarenplan 2023-2027 geven we duidelijk richting aan deze strategische heroriëntatie en de manier waarop we die willen vertalen naar concrete activiteiten. We bouwen met dit meerjarenplan voort op het fundament dat we de afgelopen jaren bij Horizon hebben gelegd, gebaseerd op onze meerjarenstrategie die de richting en het kader hebben aangegeven voor onze focus, herkenbaarheid en toegevoegde waarde.

Onze ambitie is hoog en tegelijk zijn we realistisch. Achter de dijk verschijnt altijd weer een nieuwe horizon. De maatschappelijke transities zullen ons blijven uitdagen, de Flevolandse economie is nooit af. Maar dat maakt het juist ook interessant. We streven naar blijvende impact, steeds opnieuw, met elkaar.

Terug