Na het succes van het Scholingsfonds stelt de provincie Flevoland ook subsidie beschikbaar om innovatie en samenwerking in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland te stimuleren. Via het Innovatiefonds kunnen maritiem ondernemers vanaf 17 juni 2021 een voucher van €15.000 per bedrijf aanvragen voor innovatieve ontwikkelingen.

Voor de zomer
Op 8 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten om €170.000 beschikbaar te stellen speciaal voor maritieme innovaties via het Innovatiefonds. Een interessante regeling voor de sector die, als alles volgens plan verloopt, de eerste vouchers nog voor de zomer kan uitgeven. Op 17 juni 2021 gaat het loket open en kan de subsidie aangevraagd worden door ondernemers die aan de voorwaarden voldoen.

Innovatievoucher
Met de maritieme kennis en innovatievoucher kunnen ondernemers kennis, kunde en/of faciliteiten inhuren met betrekking tot slimmer en schoner varen. Hiermee komt de provincie ondernemers financieel tegemoet. Om te innoveren, verduurzamen en te werken aan een toekomstbestendige Flevolandse maritieme sector.

Economie en welvaart
De provincie heeft met het Rijk en de regio de Regiodeal Noordelijk Flevoland gesloten om met elkaar regionale ontwikkeling en innovatie te stimuleren om daarmee de economie en brede welvaart een impuls te geven.

Meer weten
Voor meer informatie over het Innovatiefonds kun je contact opnemen met Arjan de Bruin, projectleider Horizon Flevoland, via arjan@horizonflevoland.nl

Terug