Vanaf december 2020 hebben Horizon Flevoland, de maritieme ondernemers op Urk en ons subsidieadviesbureau Haute Equipe samen gewerkt om vandaag om een officiële subsidieaanvraag in te dienen bij het REACT EU loket. We zijn trots dat wij met elkaar deze prestatie hebben neergezet. De deskundigencommissie van REACT EU zal zich buigen over onze aanvraag en besluiten of deze wordt gehonoreerd.

Kansen voor West II
‘REACT EU is bedoeld voor de doorontwikkeling van concepten die in potentie al kansrijk zijn, maar door de crisis vertraging dreigen op te lopen. Met het REACT EU programma stimuleert de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. West-Nederland beschikt over de potentie om daar een flinke bijdrage aan te leveren. Het budget voor REACT EU wordt uitgegeven via de huidige EFRO-programma’s, zoals Kansen voor West II.’
(Bron: Kansen voor West II)

Smart & Sutainable Shipping Flevoland (SSSF)
‘Het maritiem cluster in Flevoland maakt onderdeel uit van de sector Nederland Maritiem en behoort tot de top van Nederland en Europa’ (Bron: Regio Deal Noordelijk Flevoland). Om van Flevoland een maritieme duurzaamheidshotspot te maken zijn er meer gerichte investeringen in kennis en innovatie nodig. Bedrijven uit het maritieme cluster in Flevoland hebben daarom in samenwerking met Horizon Flevoland en maritiem instituut MARIN dit voorstel voor Smart & Sustainable Shipping Flevoland (SSSF) ontwikkeld, waarmee een beroep wordt gedaan op financiering uit het Europese coronaherstelprogramma REACT EU.

De hoofddoelstelling van het project SSSF is de ontwikkeling van het maritieme cluster in Flevoland naar een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart, waarin bedrijven uit de hele maritieme keten (ontwerpers – bouwers – eindgebruikers) samen met onderwijs- en kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling en toepassing van de nieuwste duurzame en digitale innovaties.

Duurzame scheepvaart
De verduurzaming van de maritieme sector betekent vooral dat er geïnvesteerd moet worden in schonere en efficiëntere schepen. Daarnaast kan er door middel van digitalisering nog een verdere efficiencyslag worden bereikt, door het varen op zee en de binnenwateren vergaand te automatiseren en gebruik te maken van slimme technologie. Naast de bijdrage aan duurzamere scheepvaart zorgt dit ook voor een verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepvaartsector en het veiliger maken van de scheepvaart.

Basis voor het project SSSF wordt gevormd door de ambitie van de nieuwe scheepswerf WERFT om de bouw van visserijschepen (van casco tot afbouw) terug naar Urk te halen. Volgens de deelnemende bedrijven in WERFT ligt de toekomst voor de visserij in het bouwen van slimme vissersschepen in combinatie met duurzame visserijtechnieken. Onder visserijondernemingen in Urk is er veel animo om de verouderde vloot te vervangen door deze nieuwe, innovatieve en energiezuinige schepen. Daarnaast wordt voor de maritieme sectoren zeevaart, visserij en binnenvaart nieuwe smart shipping applicaties ontwikkeld en toegepast. De betrokken partners ontwikkelen hiertoe nieuwe emissie- en smart dashboards die zorgen voor een verbeterde efficiëntie van het schip (t.a.v. voortstuwing, schroef en romp). Deze dashboards bieden mogelijkheden tot een verduurzaming van de operationele inzet van schepen.

Terug