Subsidies en Vouchers - Horizon Flevoland

Subsidies en Vouchers

In tegenstelling tot een fonds is er bij een subsidie sprake van financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een gemeente. Je hoeft hier geen rente over te betalen. De voorwaarden zijn per subsidie verschillend. Deze worden duidelijk aangegeven bij de betreffende subsidie.

Een voucher is een financieringsvorm waarbij het geld besteedt moet worden aan een specifiek doel. Bij een subsidie zijn de voorwaarden iets uitgebreider en daarmee ook de doelen waarvoor een subsidie ingezet kan worden. Bij een voucher gaat het meestal over lagere bedragen dan bij een subsidie.

Een aantal voorbeelden

  • Je wilt je bedrijfsvoering verbeteren of nieuwe bedrijfsactiviteiten opzetten en hiervoor externe kennis en/of faciliteiten inhuren
  • Je wilt je persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen door middel van coaching en scholing
  • Je wilt een nieuw product, nieuwe productiewijze of nieuwe dienst ontwikkelen en hebt ondersteuning nodig in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling
  • Je wilt externe expertise en/of faciliteiten inhuren om het internationale verdienvermogen van je bedrijf te vergroten
  • Je wilt inzicht krijgen in circulaire kansen voor jouw bedrijfsvoering of met jouw project bijdragen aan het besparen van grondstoffen en/of klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, vervuiling of leveringszekerheid

Heb je een idee en wil je antwoorden op jouw onderzoeksvragen, dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Als je geld zoekt voor het verbeteren van jouw bedrijfsvoering of het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, dan is de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland wellicht iets voor jou. Ben je op zoek naar inzicht in de circulaire kansen voor jouw bedrijfsvoering of wil je door middel van een project de circulaire economie in Flevoland stimuleren? Kijk dan eens naar de circulaire regelingen.

Kenmerken en voorbeelden van de MIT
Een MIT-subsidie stimuleert en ondersteunt Flevolandse MKB-ondernemers bij hun innovatie binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s (de KIA’s). De subsidie kan worden aangevraagd voor een haalbaarheidsproject of een R&D-samenwerkingsproject. Voor het aanvragen hiervan gelden een aantal criteria. Op deze pagina vind je een beknopte versie van de vergoeding, criteria, weigeringsgronden en procedure van de MIT-regeling.

Kenmerken en voorbeelden van de circulaire regelingen
Er zijn twee soorten circulaire regelingen: de voucher en de subsidie. Het doel van deze regelingen is het stimuleren van de circulaire economie in Flevoland. De voucher kan worden ingezet voor het uitvoeren van een scan om inzicht te krijgen in circulaire kansen voor jouw bedrijfsvoering.

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan zowel de circulaire economie zelf (het besparen van grondstoffen) als aan de effecten ervan (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, vervuiling en leveringszekerheid). Voor het aanvragen van deze regelingen gelden een aantal criteria. Op deze pagina vind je een beknopte versie van de voorwaarden van de circulaire regelingen.

Kenmerken en voorbeelden van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland
Een voucher stelt de ondernemer in staat om tegen lagere kosten extern deskundigheid in te schakelen bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of managen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of meer werk. Voor het aanvragen van een voucher gelden een aantal criteria. Zo moet de ondernemer doelbewust willen veranderen en de ambitie hebben om te starten met de verbetering van de bedrijfsvoering of (nieuwe) bedrijfsactiviteiten die commercieel en financieel levensvatbaar zijn en leiden tot meer omzet en/of werk. Op deze pagina vind je een beknopte versie van de vergoeding, criteria, weigeringsgronden en procedure van de voucherregeling.