Technofonds Flevoland - Horizon Flevoland

Technofonds Flevoland

Je onderneming heeft een innovatief product ontwikkeld waarmee al enige omzet wordt gegenereerd. Je bent nu op zoek naar financiering om verder op te schalen of je product verder te ontwikkelen. Ben je in Flevoland gevestigd of wil je je hier vestigen? Dan kan Technofonds Flevoland voor jou interessant zijn.

TECHNOFONDS FLEVOLAND

Technofonds Flevoland verstrekt risicodragend kapitaal aan innovatieve bedrijven en startups die in Flevoland gevestigd zijn of zich daar willen vestigen. In eerste instantie tot een bedrag van maximaal € 300.000. Een bedrag dat in een later stadium verhoogd kan worden tot € 500.000. Financieringen die vanuit het Technofonds worden verstrekt, bestaan doorgaans uit een combinatie van aandelenkapitaal en een lening.

TECHNOFONDS BIEDT MEER DAN ALLEEN KAPITAAL

Technofonds Flevoland biedt meer dan alleen kapitaal. Ons netwerk is uitgebreid en stellen wij graag ter beschikking aan de door ons gefinancierde bedrijven. Verder delen wij onze kennis en denken wij met je mee. Kritisch maar opbouwend.

VERTROUWELIJKHEID

Technofonds, beheerd door Horizon Flevoland, is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en is daarmee gehouden aan de NVP gedragscode. In deze gedragscode is vastgelegd vanuit welke principes wij als lid van de NVP werken en waarvoor wij staan. Deze code is gebaseerd op vijf algemene principes die door ons onderschreven worden en leidend zijn in ons dagelijks handelen; handelt maatschappelijk bewust, heeft en lange investeringshorizon, communiceert open, respecteert vertrouwelijkheid en houdt zich aan de regels.

AANVRAAG INDIENEN?

Spreekt dit je aan? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je direct een aanvraag indienen? Stuur ons dan je ondernemingsplan toe. Dat geeft ons de gelegenheid ons te verdiepen in je bedrijf en in je plannen en te beoordelen of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een kennismakingsgesprek.

INVESTERINGSCOMMISSIE

Voor de beoordeling van financieringsaanvragen voor de verschillende fondsen zijn investeringscommissie ingesteld. Klik hier voor meer informatie over de leden van de investeringscommissie.

DEZE BEDRIJVEN HEBBEN GEBRUIK GEMAAKT VAN ONZE FONDSEN

Bekijk hier in welke bedrijven we vanuit onze fondsen geïnvesteerd hebben