Binnen de evenementenbranche heerst er problematiek rondom woekerprijzen, veiligheid en flexibiliteit. Het Flevolandse bedrijf Tixxio gaat zorgen dat deze problemen verdwijnen door een platform te ontwikkelen met internationale ambities.

Hoe dit platform precies werkt en hoe het eruit komt te zien, dat houdt Tixxio nog graag voor zich aangezien de ontwikkeling van het platform zich nog in de ‘proof of concept fase’ bevindt. Tijdens deze fase zal Tixxio het platform samen met gebruikers (door)ontwikkelen, zodat het definitieve platform aan alle gebruikerseisen gaat voldoen.

Voor de financiering van deze doorontwikkeling hebben de drie jonge, ervaren ondernemers achter Tixxio contact gezocht met Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, om vervolgens gebruik te kunnen maken van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland. ‘Wij zijn bijzonder blij met deze vierde investering vanuit het fonds. Wij hebben veel vertrouwen in de ondernemers achter Tixxio. Flevoland is ook voor dit soort bedrijven een interessant werkgebied en een ideale springplank naar de rest van Europa’, aldus Ger de Bruin van Horizon.

TMI Proof of Concept (POC) Fonds Flevoland
Het POC Fonds Flevoland verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds:
www.pocfondsflevoland.nl

Terug