In augustus vroegen wij jou als ondernemer om deel te nemen aan de eerste meting van het Corona Ondernemerspanel Flevoland. Tijdens het Flevoland Groeit! Event 2020 zijn de bevindingen uit deze eerste meting gepresenteerd door Rob Dal (regiomanager VNO-NCW Flevoland) en besproken door Femke Rientsma (voorzitter Win4All – Economic Board Flevoland), Jan Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland) en Hajé de Jager (voorzitter VNO-NCW Flevoland).

De resultaten van de eerste meting hebben geleid tot actie. Input van ondernemers is essentieel om effectief te kunnen reageren op de gevolgen van deze crisis. Met alle partijen samen zullen we komen tot een krachtiger pakket en daardoor herstel. Elke ondernemer gaat hier profijt van hebben. Daarom doen we een beroep op jouw medewerking. Wij vragen je deel te nemen aan de tweede peiling van het Flevolandse Corona Ondernemerspanel.

 

Klik hier voor de vragenlijst.

 

De resultaten dienen dus als input voor de partijen, die samenwerken aan deze enquête. Zij betrekken de inzichten en resultaten uit deze enquête bij hun acties om de effecten van COVID-19 te overbruggen en de economie te herstellen. Je bijdrage is dus wederom van groot belang!

De enquête neemt maximaal tien minuten van je tijd in beslag en wordt komende maanden herhaald om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Help ons daarbij door de enquête in te vullen en hem door te sturen naar collega-ondernemers. We proberen zo veel mogelijk ondernemers te bereiken.

Terug