‘Financieren in roerige tijden’ 
Hoe pak je het aan in coronatijd?

Covid-19 heeft een grote economische impact op ondernemers. Verschillende branches worden hard geraakt als gevolg van de overheidsmaatregelen om het virus te bestrijden. De omzetten vallen weg en de kosten lopen door. Hoe overleeft de ondernemer deze crisis en zijn er stappen te zetten die de schade kunnen beperken?. Maar nog belangrijker: hoe ziet de toekomst eruit, wat is het nieuwe ondernemen, welke trends zien wij?

In een live webinar gingen diverse specialisten van de Rabobank, Flynth adviseurs en accountants en Horizon onder leiding van Marco Smit, directeur Horizon Flevoland, in op de verschillende financieringsmogelijkheden. Zij schetsten enkele scenario’s voor de toekomst. De organisatie was in handen van het Agrofoodcluster, Urk Maritime, Innovatiecluster NOP, Rabobank, Flynth adviseurs en accountants, Smart Industry Hub Noordwest en Horizon Flevoland. 

SPREKERS

  • Inge Ezinga, directievoorzitter Rabobank Noordoostpolder-Urk, ging in op het belang van het wijzigen van je business en hoe je als gevolg van deze corona crisis wijzigingen kan doorvoeren in je onderneming en welke mogelijkheden de banken daarbij kunnen bieden.
  • Henk Strookappe, directeur Bedrijfskundig Advies bij Flynth accountants en adviseurs, stond stil bij de financiële schade die bedrijven nu oplopen door verlies van omzet. Hoe hou je controle op je financiën en welke hulpmiddelen heb je hiervoor? Hoe kunnen de corona-regelingen toegepast worden? Hoe zit je als ondernemer in de wedstrijd of vraagt deze tijd om veranderingen in je bedrijfsvoering of om innovaties? Welke rol spelen de banken bij aanvullende financiering?
  • Ger de Bruin, plv. directeur/teamleider Capital Horizon Flevoland, sprak over de financieringsmogelijkheden die er zijn vanuit de regio. Welke mogelijkheden zijn er als je innoveert en waar kies je voor als ondernemer in tijden van crisis? Kies je voor eigen vermogen of kies je juist nu voor het financieren met vreemd vermogen? Is er een innovatiesubsidie beschikbaar en waarvoor kun je de Voucherregeling inzetten?

Het webinar stond onder leiding van Marco Smit

Terugkijken?

Kijk hieronder het webinar terug.

Terug